Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

AndereFoto - AndereKijk Media kan persoonsgegevens over jouw verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van AndereFoto - AndereKijk Media, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.
AndereFoto - AndereKijk Media kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Je voor- en achternaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je IP-adres

WAAROM AndereFoto - AndereKijk Media GEGEVENS NODIG HEEFT
AndereFoto - AndereKijk Media verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan AndereFoto - AndereKijk Media uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografische, print, afdruk of andere media gerelateerde dienstverlening.

HOE LANG AndereFoto - AndereKijk Media GEGEVENS BEWAART
AndereFoto - AndereKijk Media bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
AndereFoto - AndereKijk Media verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van AndereFoto - AndereKijk Media worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jou browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AndereFoto - AndereKijk Media gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anderefoto.nl.nl. AndereFoto - AndereKijk Media zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
AndereFoto - AndereKijk Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van AndereFoto - AndereKijk Media maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door AndereFoto - AndereKijk Media verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AndereFoto - AndereKijk Media op via info@anderefoto.nl. anderefoto.nl is een website van AndereFoto - AndereKijk Media. Ingeschreven bij KvK onder de naam AndereFoto en is als volgt te bereiken:
Kieler Bocht 9
9723JA Groningen
info@anderefoto.nl